Зразок Написання Протоколу Педради В Днз

Засідання (жовтень 2012 р.) 1. Про участь педагогів у проходженні курсів кваліфікації при ХОІППО (Герасимчук Л.Ф.) 2. Про підготовку до педради «Зміцнення здоров’я дошкільників в сучасних умовах» (Кузьмінчук Н.В.) 3. Про підготовку до ІІ етапу педагогічних читань. « Вивчення педагогами ДНЗ педагогічної спадщини: Виховна система В.О. Сухомлинського) (Коваль С.В.) 4.

Про обговорення досвіду роботи вихователя Філінюк Н.Є. З проблеми логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку.(Філінюк Н.Є.) 4. Про адаптацію дітей раннього віку до умов ДНЗ (Сологуб Т.Ю.) 3 засідання (грудень 2012 р.) • Про підготовку педагогів закладу до ярмарки педагогічних ідей та знахідок»Освіта Нетішина на шляхах реформування» (Герасимчук Л.Ф.) • Про підготовку до семінару для педагогів ДНЗ «Профілактика жорстокого поводження з дітьми» (Михалевська Є.А.) 3. Про розгляд матеріалів, що будуть представлені на міську педагогічну виставку “Освіта Нетішина на шляхах реформування. (Герасимчук Л.Ф.

) 4 засідання ( лютий 2013 р.) • Про хід атестації педагогів у 2012-2013 н.р ( Борисюк А. Smart Руководство По Ремонту подробнее. М.) • Про хід підготовки до педагогічної ради 'Педагоги та родина допоможуть розкритися дитині'. (Герасимчук Л.Ф.) • Про підготовку до ІІ етапу педагогічних читань. « Вивчення педагогами ДНЗ педагогічної спадщини: Педагогічна система С. (Польна Л.Ф.) 5 засідання (квітень 2013 р.) • Про роботу творчої групи «Проблеми взаємодії дошкільного навчального закладу з родиною в світлі вимог Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»»(Башенко Т.М.) • Про підвищення кваліфікації педагогів та проходження курсової підготовки у 2013р. (Герасимчук Л.Ф.) 6 засідання (травень 2013 р.) • Про підсумки роботи методичної ради та методичних підструктур (Борисюк А.М.) • Про складання проекту плану роботи на новий навчальний рік. • Про участь педагогів у міських, обласних та Всеукраїнських конкурсах педагогічних знахідок у 2012-2013 н.р. (Борисюк А.М.) Додаток 9 План роботи наставників з молодими спеціалістами протягом 2012-2013 н.р.

№ з/п Зміст Форма Термін Відповідальний 1 Відкриті перегляди «Золота серія» Заняття За планом Наставники 2 Бесіда «Планування за Базовою програмою «Я у світі» Індивідуальні бесіди Вересень Наставники 3 Педагогічна гра. – основні вимоги до проведення заняття. – основні вимоги до ведення ділової документації в ДНЗ.

Про підготовку до педради. Комісія з написання. - Про хід опоряджувальних робіт в ДНЗ.

Схожі: Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства Енергопостачальна компанія 'Дніпрообленерго' прийнято рішення від 20. Дгэс и осмд «ника-5», осмд «Проминь», осмд «Суворова», осмд «Литовское», и подведение итогов выполнения ранее принятых решений Рабочей. Згідно з планом роботи школи на 2011-2012 навчальний рік, відповідно до рішення тарифікаційноі комісії (протокол № від 28. 2010 №930 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту №1473 від 20. 2010 №930 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту №1473 від 20. «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», на підставі рішення атестаційної комісії при. Пп «аф «Зоря» (код 33589755, свідоцтво про державну реєстрацію №212547 від 08.

2005 р.), внесено до реєстру аудиторських фірм. Вдз №113 (715) від 24. 2012) на закупівлю 29. 1 Устаткування підіймальне та такелажне (Електронавантажувач вантажопідйомністю.

Зразок оформлення протоколу зборів профспілкової організації Профспілка працівників освіти і науки України Первинна профспілкова організація ЗНЗ № 127 ПРОТОКОЛ зборів первинної профспілкової організації м. Київ № 5 Перебуває на обліку __________________________ членів профспілки Присутні на зборах __________________________ членів профспілки (список на _________ арк. Запрошені: ( прізвища, ініціали, посади; або вказується загальна кількість запрошених та робиться запис: “Список запрошених на ________ арк. Голова зборів – Корольчук А.М. Секретар зборів – Васильєва В.В. Якщо обирається президія зборів зазначається: Головував (головували) ___________________________________________________________ (прізвище, ініціали) Члени президії зборів: ____________________________________________________________ (прізвище, ініціали) Секретар _______________________________________________________________________ (прізвище, ініціали) ПОРЯДОК ДЕННИЙ: • Звіт голови комісії профкому з питань охорони праці Сидоренка М.П.

• Інформація голови профкому Павлюченка І.П. Про участь у засіданні Ради Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України. СЛУХАЛИ: Сидоренка М.П. – (короткий або повний виклад звіту або запис: “Звіт на __ арк.

ВИСТУПИЛИ: Марченко К.Ф. (вчитель праці, член профкому) – Комісія профкому проводила роботу. Я пропоную внести до проекту постанови доповнення. Кирильчук О.М. (вчитель історії) – Слід зазначити, що в нашій школі.

( Запитання до доповідача і відповіді на них протоколюються в міру виступів за такою формою: Павлов І.С. – Коли буде завершено ремонт даху? Сидоренко М.П. – Наприкінці третього кварталу цього року). ПОСТАНОВИЛИ: 1.1.

Визнати роботу з питань охорони праці. Внести пропозицію адміністрації закладу освіти.

( У разі коли постанова додається, робиться такий запис: “Постанова на__ арк. Наводяться результати голосування (наприклад: “Голосування одноголосно” чи “Постанова прийнята одноголосно” або “Голосували: за ___, проти ___, утрималися ___”). СЛУХАЛИ: Павлюченка І.П.

– (повний чи короткий виклад інформації або запис: “Інформація на __ арк. ВИСТУПИЛИ: Миколаєнко А.П. (вчитель початкових класів) – Хочу зазначити, що. ПОСТАНОВИЛИ: 2.1. Інформацію голови профкому Павлюченка І.П. Про участь у засіданні Ради Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України взяти до відома. (Наводяться результати голосування) Голова зборів ______________________ А.М.

Корольчук (підпис) Секретар зборів ______________________ В.В. Васильєва (підпис) Зразок оформлення протоколу конференції профспілкової організації Профспілка працівників освіти і науки України Первинна профспілкова організація студентів Національного університету харчових технологій ПРОТОКОЛ конференції первинної профспілкової організації м. Київ № 2 Перебуває на обліку __________членів профспілки Обрано делегатами конференції________ осіб Присутні на конференції________делегатів (список на _________ арк.

Запрошені: ( зазначаються прізвища, ініціали, посади; або вказується загальна кількість та категорії запрошених та робиться запис: “Список запрошених на ________ арк. Далі протокол оформлюється за зразком протоколу зборів первинної профспілкової організації, наприклад: ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» П Р О Т О К О Л конференції первинної профспілкової організації 12. Київ № 2 Перебуває на обліку 14892 члени профспілки. Обрано делегатами конференції – 72 особи.

Присутні на конференції — 65 делегатів (список додається) Відсутні з різних причин — 7 делегатів. Запрошені: 1. Оболенська Т.Є. - проректор з науково – педагогічної роботи ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»; • Волинко І. – завідувач відділу організаційно – масової роботи Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України; • Кучеренко Н. – головний лікар санаторію – профілакторію ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»; • Ільницький Я.В. – директор центру сприяння працевлаштування студентів «Перспектива».

Робоча президія конференції: 1. Оболенська Т.Є. - проректор з науково – педагогічної роботи ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

– завідувач відділу організаційно – масової роботи Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України. • Кучеренко Н. – головний лікар санаторію – профілакторію ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

– голова ППОСА ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». • Добровольська І.А. – заступник голови ППОСА ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». • Ільницький Я.В. – директор центру сприяння працевлаштування студентів «Перспектива».

Головувала: Добровольська І.А. – заступник голови ППОСА ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». Конференцією обрано секретаріат: • Щеглюк М.С.

– студент 3 курсу кредитно – економічного факультету, голова профспілкового бюро кредитно – економічного факультету, секретар профспілкового комітету студентів та аспірантів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». • Самоткал В.С.

– студентка 3 курсу факультету економіки аграрно – промислового комплексу, заступник голови профспілкового бюро факультету економіки аграрно – промислового комплексу. Конференцією обрана лічильна комісії: • Мандзюк Р.В. – студентка 3 курсу фінансово – економічного факультету, студентський керівник 3 курсу фінансово – економічного факультету; • Кузьменко Р.С. – студент 3 курсу Економічного коледжу ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», голова профспілкового бюро Економічного коледжу ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»; • Бебех Ю.М.

– студентка 3 курсу кредитно – економічного факультету, голова оздоровчої комісії кредитно – економічного факультету; • Ліфтерова М.О. – студентка 3 курсу факультету інформаційних систем і технологій, голова організаційно – фінансової комісії факультету інформаційних систем і технологій. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: • Про зміни у складі мандатної комісії первинної профспілкової організації студентів та аспірантів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». Доповідач: голова профкому Чабанюк О. • Про роботу профспілкового комітету первинної профспілкової організації студентів та аспірантів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» за період з квітня 2009 року по жовтень 2010 року.

Доповідач: голова профкому Чабанюк О. • Інформація ревізійної комісії про роботу первинної профспілкової організації за період з квітня 2009 року по жовтень 2010 року. Доповідач: голова мандатної комісії. Про внесення змін до Положення про «Первинну профспілкову організацію студентів та аспірантів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». Доповідач: Добровольська І.А. Регламент конференції: Звітна доповідь - 30 хв. Інформація ревізійної комісії - 10 хв.

Для виступів - до 5 хв. Для повторних виступів - до 3 хв.

Для відповідей на запитання - до 3 хв. Конференцію провести в межах 2 годин. СЛУХАЛИ: Чабанюк О.А.

– У зв’язку із закінченням терміну навчання попереднього складу мандатної комісії первинної профспілкової організації студентів та аспірантів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» нам необхідно обрати нову мандатну комісію. На засіданні профкому попередньо обговорені кандидатури членів мандатної комісії, які ми пропонуємо для розгляду на конференції. ВИСТУПИЛИ: • Міленіна Л.Г. (голова профбюро факультету інформаційних систем і технологій) – Пропоную підтримати кандидатури членів мандатної комісії первинної профспілкової організації студентів та аспірантів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», запропоновані профспілковим комітетом.

Оформлення протоколу педради October 17, 2017 Оформлення протоколу педради Скачать >>Скачать >>14 квіт. 2017 Як оформити витяг з протоколу засідання педради ДНЗ, які реквізити, хто його підписує? + Форма витягу з протоколу. 30 май 2017 Оформлення витягу з протоколу педагог!

Приклад оформлення протоколу зас. Написання протоколу зас. Вимоги до оформлення 3 трав. 2017 Зразок оформлення протоколу засідання педагогічної ради 6 бер.

Написання протоколу засідання педради школи й ДНЗ Тому дуже важливо дотримуватися правила проведення такої важливої??події як педрада. Оформлення протоколу в даному випадку підпорядковується Наприклад наказ (про що?) про надання. Документ не повинен м. В окремих випадках документ може п. Заголовки граф таблиц. 2017 Написання протоколу засідання педради школи й ДНЗ відбувається за чіткими вимогами.

У нас не лише зразок, а й готовий інструмент 7 сер. 2016 щодо оформлення протоколу засідання педагогічної ради Шаблон оформлення витягу з протоколу спільного засідання педагогічної Оформлення та складання протоколів. Протокол — документ, який фіксує хід обговорення питань і прийняття рішень на засіданнях педагогічної ради, підписи керівників зборів, засідання чи наради (голови і секретаря).

Вимоги до оформлення протоколу: 1. Протокол оформляють на загальному аркуші Кожне таке засідання в обов'язковому порядку протоколюється в спеціальному Журналі протоколів педагогічних нарад. Як оформити протокол педради.,,,,.

    Search